(028).730.36.336 [email protected]

BÀI VIẾT

Trung Tâm Đánh Giá Năng Lực Là Gì?

Trung Tâm Đánh Giá Năng Lực Là Gì? Thuật ngữ “trung tâm đánh giá năng lực” trong quản trị nhân sự có thể định nghĩa là “một phương pháp đánh giá năng lực và hiệu suất; được thực hiện bởi những chuyên gia trên một nhóm người tham gia bằng nhiều quy trình đánh giá, chẩn...

Nhân Viên Huấn Luyện Nhân Viên

Nhân Viên Huấn Luyện Nhân Viên Những vấn đề mà đào tạo nội bộ sẽ tốt hơn Doanh nghiệp không phải là những tòa nhà nơi doanh nghiệp hoạt động, mà chính người quản lý cùng nhân viên của mình ra những quyết định và thực hiện chúng thành công. Chất lượng các quyết định...

“Hoàng Yến” Trong Doanh Nghiệp

“Hoàng Yến” Trong Doanh Nghiệp Thường thì các nhân viên xuất sắc nhất sẽ không những chỉ đòi hỏi một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà họ còn lại rất nhạy với những suy giảm chất lượng của môi trường này. Trong một bài báo của mình, Margaret Butteriss và William...

Lãnh Đạo VS Quản Lí Nhân Sự

Lãnh Đạo VS Quản Lý Nhân Sự Nhiều người thường cho rằng một nhà lãnh đạo tốt là một người quản lý tốt và ngược lại. Tuy nhiên hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau và hiểu được sự khác biệt này có thể giúp bạn trở thành một nhà quản lý nhân sự tài ba. Các đặc điểm...

Giúp Nhân Viên Thực Hiện Cam Kết

Giúp Nhân Viên Thực Hiện Cam Kết Ngoài việc cần diễn đạt các mục tiêu một cách rõ ràng, dễ hiểu thì chính việc giúp cho nhân viên tự khám phá ra những gì cần cho cá nhân họ để phát triển mới là điều quan trọng tiếp theo, để sau đó tự họ có được sự cam kết mà người...

Đòn bẩy lãnh đạo: Mô hình đơn giản và hiệu quả

Đòn Bẩy Lãnh Đạo: Mô Hình Đơn Giản Và Hiệu Quả Bản dịch thuộc về Le & Associates Nguồn: Zenger Folkman Một trong những sai phạm đáng tiếc nhưng thường xảy ra nhất của nhà lãnh đạo là: Tham lam “nhồi nhét” cá đống hành vi năng lực vào 1 khung năng lực đơn giản. Và...

Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất (KPI)

Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất (KPI)Chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) là gì? KPI là những thước đo có thể lượng hóa được. Những thước đo này đã được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong tổ chức và phản ánh những nhân tố thành công thiết yếu của tổ chức đó. Một doanh...

Bốn Điểm Cơ Bản Giúp Đánh Giá Nhân Viên

Bốn Điểm Cơ Bản Giúp Đánh Giá Nhân Viên Cách đây không lâu, ông có một bài viết chia sẻ với các nhà quản trị doanh nghiệp về một số điều rất đơn giản trong quản lý nhân viên, được đăng trên tạp chí SHRM. Ông đã nhấn mạnh trong bài viết rằng: “Một số nhà quản trị...