(028).730.36.336 [email protected]

BẢNG GIÁ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

GÓI DÙNG THỬ

Dùng thử toàn bộ tính năng của PeopleTrek hoàn toàn miễn phí trong vòng 3 tháng.

GÓI " PREMIUM"

Nhận tư vấn chi tiết về tình hình hiện tại của doanh nghiệp và hướng dẫn sử dụng toàn diện.

CÁC CHỨC NĂNG CỦA SẢN PHẨM

15 + 9 =