(028).730.36.336 [email protected]

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

PeopleTrek giúp cho doanh nghiệp trả lời được câu hỏi về hiệu quả của đầu tư vào phát triển con người và quản lý được mức độ tiến bộ của từng người, từng nhóm so với kế hoạch. Chúng tôi còn thúc đẩy tính tích cực chủ động học tập từ nhân viên để phát triển sự nghiệp và tạo ra một môi trường học tập chủ động.

Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân dựa trên dữ liệu
Theo dõi sát sao tiến trình phát triển của toàn công ty và từng cá nhân
Đánh giá chất lượng & hiệu quả của việc phát triển nhân viên
Đẩy mạnh văn hóa học hỏi từ đồng nghiệp
Khích lệ nhân viên thông qua lộ trình phát triển nghề nghiệp

Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân dựa trên dữ liệu

 • Đặt mục tiêu dài/ngắn hạn và các hoạt động tương ứng cho IDP
 • Xác định các vị trí liên quan trên bản đồ phát triển sự nghiệp cho từng nhân viên
 • Cho phép so sánh năng lực hiện có với năng lực tại vị trí mục tiêu, từ đó có thể tự ứng cử

Theo dõi sát sao tiến trình đào tạo phát triển của toàn công ty và từng cá nhân

 • Theo dõi tiến độ, kết quả học tập, để phản hồi và chọn lọc đầu tư tiếp

Đánh giá chất lượng & hiệu quả của việc phát triển nhân viên

 • So sánh hiệu quả công việc trong kỳ sau đào tạo so với kỳ trước, xác định mức tiến bộ
 • Tái đánh giá để xác định mức cải thiện năng lực và đo hiệu quả của đầu tư cho đào tạo phát triển
 • Phân tích hiệu quả đầu tư đào tạo cho từng phòng ban, tổ chức

Đẩy mạnh văn hóa học hỏi từ đồng nghiệp

 • Đo lường mức tiến bộ trên IDP của từng cá nhân
 • So sánh với xu hướng phát triển của các đồng nghiệp khác trong tổ chức
 • Khen thưởng những người học giỏi nhất và phát triển nhanh nhất
 • Chọn bắt cặp và tương tác, học hỏi với đồng nghiệp/huấn luyện viên (coach) nhằm tăng gắn kết, khắc đậm văn hóa, tăng thời gian gắn bó với tổ chức…

Khích lệ nhân viên thông qua lộ trình phát triển nghề nghiệp

 • Giới thiệu các tài liệu, khóa học tham khảo
 • Xác định hạt giống luân chuyển/kế thừa phù hợp, nhằm tăng nội lực, giữ nhân tài, tránh mất nhân tài …

15 + 12 =