(028).730.36.336 [email protected]

Tăng Tốc Công Nghệ Mới Cho Nhân Sự

Tại đây, rất nhiều nội dung mới trong lĩnh vực quản lý nhân sự đã được đề cập, trong đó có các nội dung đáng chú ý như “Cách chọn lựa một giải pháp phần mềm nhân sự”, “Các cách tiếp cận mới trong quản lý thay đổi để dẫn đến thành công trong đổi mới công nghệ dành cho nhân sự”…

Trong phần trình bày về nội dung xoay quanh “Tác động của đổi mới công nghệ dành cho nhân sự”, diễn giả Manny Ramirez từ Công ty tư vấn Discover Consulting đã nêu kết quả không chính thức của một khảo sát mới đây cho thấy vấn đề an toàn thông tin tiếp tục là mối quan tâm của đa số các công ty khi áp dụng công nghệ mới, kể cả dùng nền tảng tính toán di động, các công nghệ về mạng xã hội hoặc dùng khái niệm phần mềm là một dịch vụ.

Không chỉ hấp dẫn những người làm công tác nhân sự bằng những bài tham luận có giá trị thực tiễn cao, những phát kiến mới trong quy trình quản lý nhân sự, hội nghị còn có một tầng triển lãm giải pháp công nghệ cho nhân sự.

Người ta thấy Eric Sydell (người đồng sáng lập và là Phó chủ tịch Shaker Consulting Group) dừng lại và vui vẻ tán gẫu với công cụ Virtual Job Tryout (Thử việc làm ảo). Đây là một công cụ đánh giá trước tuyển dụng, cho phép ứng viên thử một việc làm mới trước khi chấp nhận tuyển vào. Nhà cung cấp công cụ độc đáo này cho biết: “Chúng tôi đánh giá ứng viên và muốn giúp họ một bước quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định”.

Với việc cho phép ứng viên mô phỏng những gì họ sẽ làm trong công việc, Shaker đã giúp rất nhiều công ty quy mô lớn và tên tuổi tìm được ứng viên phù hợp, giảm hẳn tỷ lệ nghỉ việc. Do công cụ này tính ra được hiệu quả công việc của ứng viên nên người sử dụng lao động sẽ nhìn ra đúng người họ cần tuyển.

Aliah D. Wright cũng cảm thán rằng “Sự thay đổi không bao giờ là dễ cả”, bởi quản lý nhân sự liên quan trực tiếp đến con người. Khi đầu tư vào một nền tảng di động mới, hoặc đưa vào một công cụ mới dành cho nhân sự như công nghệ mới cho việc chấm công hoặc quản lý nhân viên, trước hết là phải làm sao cho nhân viên chấp nhận được.

Việc chú ý đến quan điểm của nhân viên khi đổi mới công nghệ dành cho nhân sự đang là một nét mới trong hội thảo này. Ví dụ trong nội dung bàn về quản lý thay đổi, Michael Martin và Jennifer Baker – những chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực này – cùng nêu ra ý kiến là việc triển khai thành công rất cần quan tâm đến việc làm cho nhân viên quen được với công nghệ mới.

Một kết luận được nêu: “Công nghệ mới phải hữu ích cho nhân viên trong công việc hằng ngày của họ và mục đích của việc làm thay đổi quy trình là để đến được quy trình mà họ đang mong muốn có”. Nếu không đạt được điều này, mỗi lần có một công nghệ được đưa vào thì nhân viên của các công ty lại có thêm một lần kiệt sức hơn trước.

Có ba vấn đề cuối cùng nổi lên từ hội thảo năm nay là các công nghệ và công cụ mới tập trung vào:

  • Sự thay đổi của tổ chức
  • “Trò chơi hóa” ở nơi làm việc
  • Quản lý nhân tài

Có thể thấy, nếu như năm 2014 có những vấn đề đang còn là dự báo về công nghệ mới dành cho nhân sự, thì đến nửa cuối năm 2015 chúng đã trở thành hiện thực. Rõ ràng, công nghệ mới cho nhân sự đang tăng tốc rất nhanh…