Thiết lập mục tiêu

Thiết lập và quản lý tốt mục tiêu công việc sẽ giúp người lao động làm việc hiệu quả và bám sát hơn với mục tiêu chung của công ty, giúp công ty ở mọi quy mô gia tăng hiệu quả kinh doanh. Một mục đích rõ ràng giúp mọi người thành công và đó là điều PeopleTrek hướng tới. Phần mềm cho phép cấp quản lý và nhân viên thiết lập mục tiêu SMART dễ dàng nhưng khoa học.

Dễ dàng thiết lập và điều chỉnh mục tiêu

Nhân viên có thể thiết lập, điều chỉnh mục tiêu định lượng và định tính để đánh giá hiệu quả vào cuối kỳ đánh giá.

Cấp quản lý có thể dễ dàng điều chỉnh các mục tiêu khi có sự thay đổi do yêu cầu của tổ chức hay bộ phận.

Cấp quản lý phân chia mục tiêu lớn thành các nhóm công việc nhỏ với mục tiêu tương ứng cho từng vị trí, từng nhân viên.

 

Thiết lập mục tiêu phù hợp cho từng cá nhân, bộ phận và toàn bộ tổ chức

Quản trị viên và các nhà lãnh đạo/quản lý có thể thiết lập mục tiêu của toàn bộ công ty hoặc cho từng chức vụ khác nhau để nhân viên có thể tập trung theo dõi và thực hiện. PeopleTrek cũng cho phép nhân viên liên kết các mục tiêu cá nhân của họ với mục tiêu chiến lược của công ty.

Dễ dàng tùy chọn với bộ thư viện có sẵn

Người dùng chọn những mục tiêu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh từ thư viện 1,100 công việc, mục tiêu và KPIs thuộc 22 lĩnh vực phổ biến trên thị trường lao động.

Gửi email nhắc nhở

Ngoài ra, hệ thống tự động của PeopleTrek sẽ gửi email nhắc nhở Nhân viên cập nhật kết quả định kỳ, mức độ hoàn thành cho cấp quản lý hoặc thông báo các thay đổi đến các cá nhân liên quan.

Đánh giá hiệu quả công việc

PeopleTrek có mặt để đơn giản hóa quy trình đánh giá hiệu quả công việc!

Loại bỏ hạn chế của phương pháp đánh giá lưu trữ trên giấy/bảng tính

Không còn phiếu đánh giá bằng giấy hoặc excel phức tạp. Không còn tốn công lưu trữ tài liệu hoặc công thức hóa dữ liệu trên bảng tính. PeopleTrek cho phép đánh giá hiệu quả công việc trực tuyến và dễ dàng lưu trữ qua thời gian.

Tự động nhắc nhở qua Email

PeopleTrek tích hợp thêm tính năng “Gửi nhắc nhở tự động qua Email” giúp cấp quản lý có thể giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện đánh giá kết quả công việc của từng cá nhân, phòng ban cụ thể. Từ đó, đảm bảo tiến độ đánh giá hiệu quả công việc được thực hiện đúng như mong đợi.

Dùng kết quả đánh giá cho nhiều chức năng HR khác

Kết quả đánh giá có thể sử dụng cho các chức năng khác của HR như tính lương, thưởng, đào tạo và hỗ trợ ra quyết định thăng chức

Với các kết quả đánh giá chính xác, công bằng từ PeopleTrek, nhà quản lý có thể ra quyết định về lương, thưởng, hướng dẫn, đào tạo qua các kỳ đánh giá.

Quản lý hiệu quả công việc nhân viên mọi lúc mọi nơi

Nhờ vào công nghệ điện toán đám mây an toàn, bảo mật cao, nhân viên có thể đánh giá hiệu quả công việc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào theo thời gian thực. Cấp quản lý có thể dễ dàng theo dõi, kiểm tra kết quả làm việc của nhân viên mọi lúc mọi nơi.

PeopleTrek đáp ứng nhu cầu cho mọi người dùng

 • Nhân viên

  Xem những kỳ vọng dành cho mình, theo dõi thành tích của bản thân theo tháng/quý/năm
  Chia sẻ kết quả đạt được với cấp quản lý và đồng nghiệp

 • Quản lý

  Xem thành tích của từng cá nhân, cả nhóm theo thời gian thực và có biện pháp hỗ trợ, khích lệ kịp thời.
  Đóng góp ý kiến và ghi nhận phản hồi trong suốt quy trình đánh giá

 • Nhân sự

  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhân viên, cấp quản lý và toàn thể công ty
  Hoàn thành các kỳ đánh giá nhanh chóng, hiệu quả và công bằng

 • Ban lãnh đạo

  Theo dõi mức độ hoàn thành kế hoạch toàn công ty và có phản ứng/điều chỉnh chiến lược kịp thời