PeopleTrek – phần mềm đánh giá hiệu quả công việc đơn giản, tiện dụng cho mọi người

Nhân sự là quản lý con người chứ không phải là giấy tờ - hành chính. Do đó, chúng tôi đã tạo ra PeopleTrek - Phần mềm quản lý hiệu quả công việc đơn giản, dễ sử dụng với chi phí triển khai hợp lý để giúp bạn có đủ thời gian cho việc hoạch định phát triển nguồn nhân lực.

Điều gì tạo nên khác biệt của PeopleTrek?

PeopleTrek giúp quản lý hiệu suất công việc nhân viên với các ưu điểm:

Các nghiên cứu về mục tiêu và động cơ làm việc cho thấy: Nhân viên được truyền cảm hứng làm việc bằng cách tự tạo ra mục tiêu và nỗ lực đạt được mục tiêu nếu được cập nhật kết quả công việc thường xuyên và nhận được các phản hồi tức thời từ cấp quản lý.

PeopleTrek giúp quản lý hiệu suất công việc nhân viên với các ưu điểm bên dưới